ประชุมเพื่อดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง และลงพื้นที่ซ่อมแซม ต่อเติมท่อประปาบริเวณ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

วัน พุธ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๐.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งท่าช้างได้เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของกองทุนฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
(เวลา) ๑๓.๐๐ น. มอบหมายให้ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างลงพื้นที่ตรวจสอบ และซ่อมแซม ต่อเติมท่อประปาบริเวณ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *