ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ CI ให้กับผู้กักตัวจากผลกระทบโรคติดเชื้อ Covid-19

วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุ่งท่าช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ CI ให้กับผู้กักตัวจากผลกระทบโรคติดเชื้อ Covid-19

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *