ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน พร้อมทั้งตรวจ ATK ให้กับนักเรียนเพื่อคัดกรองก่อนเปิดเรียน

วัน จันทร์ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
⏱ ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน พร้อมทั้งตรวจ ATK ให้กับนักเรียนเพื่อคัดกรองก่อนเปิดเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *