ประชุมคณะกรรมการบริหารอำเภอแบบบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ (กบอ.) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

วันพุธ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เวลา ๑๓:๓๐ น ประชุมคณะกรรมการบริหารอำเภอแบบบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ (กบอ.) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *