ประชาสัมพันธ์ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวี

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้เห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพ จึงได้จัดกิจกรรม โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกายสายชีวี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งท่าช้าง จัดกิจกรรมออกกำลังทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖