ประชาสัมพันธ์ โครงการประเพณีตักบาตรเทโว วันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รูปตักบาตร