ประชาสัมพันธ์รายงานสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์รายงานสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์