ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ภารกิจ