ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *