ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 66 3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *