ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๖๖ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 66 3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *