ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตตำบลห้วยใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 66 3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *