ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ข้ามคลองข้างถนนสายรักไทย-หนองพิกุล โดยลงดินลูกรังหลังท่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *