ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตุลาคม 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *