ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจุดบริเวณไร่นายจักร สุขผล ถึงบริเวณไร่นายวัลภพ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ลูกรัง ม.4 ห้วยใหญ่21062564

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *