ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจุดบริเวณบ้านนายดาว คาทาสี ถึงบริเวณบ้านนายอำนวย ราชวัฒฐา หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ลูกรัง ม.3 ทุ่งท่าช้าง21062564

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *