ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จุดบริเวณไร่นายวิฑูรย์ นวนละออ ถึงบริเวณไร่นางบุญชู เถื่อนถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ลูกรัง ม.3 ห้วยใหญ่21062564

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *