ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งท่าช้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ( เนื่องจากเหตุพิเศษ )

Leave a Comment

Your email address will not be published.