ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน

ร่างขอบเขตของงาน-ตัวนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *