นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566

023.1ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล pdf 64-66

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565

025ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 64-66