นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมต้อนรับและขอขอบคุณ ส.ส.เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ และคณะ ที่ได้นำไก่เนื้อมามอบให้กับชาวบ้านตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

วัน ศุกร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๑.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมต้อนรับและขอขอบคุณ ส.ส.เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ และคณะ ที่ได้นำไก่เนื้อมามอบให้กับชาวบ้านตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *