นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยพร้อมพูดคุย ให้กำลังใจ

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๐๙.๐๐ น. นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยพร้อมพูดคุย ให้กำลังใจ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *