นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกพร้อมวิธีกำจัดขยะเปียก

วัน อังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏱ ๐๙.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกพร้อมวิธีกำจัดขยะเปียก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *