นายกลงพื้นที่ เยี่ยมผู้พิการ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายกเยื้อ  เทศโล นำข้าราชการและลูกจ้างลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ในพื้นที่ ต.ทั่งท่าช้าง และ ต.ห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *