ทีมงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้ต่อท่อเมนน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง

วัน เสาร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๖.๓๐ น. ทีมงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้ต่อท่อเมนน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *