ทำความสะอาดอุปกรณ์ และ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายใน ศพด.อบต.ทุ่งท่าช้าง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 พนักงานเริ่ม ทำความสะอาดอุปกรณ์ และ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายใน ศพด.อบต.ทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *