ทำความสะอาดศูนย์ CI วัดทุ่งท่าช้าง และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในตำบลห้วยใหญ่

วันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
(เวลา) ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระครูคุณสัมบัน เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์ ที่ท่านให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ CI วัดทุ่งท่าช้าง ให้กับญาติโยมและพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อ COVID-19
(เวลา) ๑๖.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างพร้อมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกฯ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *