ทำกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมอบข้าวสารให้แก่พี่น้องประชาชนชาวบ้านสระโบสถ์ และมอบชุดตรวจ ATK ให้กับ รพ. สต.ทุ่งท่าช้าง

วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕
🕰๐๘:๓๐ น. มอบชุดตรวจ ATK ให้กับ รพ. สต.ทุ่งท่าช้าง ไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
🕰๐๙:๐๐ น.นายวินัย แป้นชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างทำกิจกรรมร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบข้าวสารแก่พี่น้องประชาชนชาวบ้านสระโบสถ์ นำโดยท่านนายกอรพิน จิรพันธ์วานิช ท่านรองอุมาพร คลังผา ท่านส.ส.เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ท่านส.จ.ทิพย์ปภา นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ ท่านนายกอุบล กล้วยดี ท่านกำนันศิรุต ท่านนายก ท่านสมาชิก และ ผู้นำทุกภาคส่วน…กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
🕰๑๑:๐๐ น.นำรถวีลแชร์คันใหม่ให้คุณป้าอำพันธ์ คตเข็ม พี่น้องประชาชนหมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่
🕰๑๔:๐๐ น. มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในการกักตัว ต.ห้วยใหญ่ และ ต.ทุ่งท่าช้าง พร้อมลงพื้นที่กับท่านนายอำเภอสระโบสถ์ นายสุรเดช สร้อยอุทา พร้อมด้วยท่านสมาชิก และ ท่านผู้ใหญ่ และทีมงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *