ทำการซ่อมแซ่มท่อน้ำประปาอย่างเร่งด่วนเดินระบบไว้ชั่วคราว ช่วงระยะเวลาในก่อสร้างขยายถนน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

วัน อังคาร ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๐๙:๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มอบหมายให้พนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
📌ทำการซ่อมแซ่มท่อน้ำประปาอย่างเร่งด่วนเดินระบบไว้ชั่วคราว ช่วงระยะเวลาในก่อสร้างขยายถนน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *