ต้อนรับ นายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจกรรมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง

วัน อังคาร ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๐.๐๐ น. นายวินัย แป้น ซื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งท่าช้าง เกษตรอำเภอฯ โรงงานน้ำตาลสระบุรี สาขาสระโบสถ์ ได้ต้อนรับ นายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจกรรมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *