ติดต่อ อบต.ทุ่งท่าช้าง

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

ท่านสามารถติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ตามรายละเอียด ดังนี้

อีเมล

saraban@thungthachang.go.th

โซเซียลมีเดีย

โทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์ : 036-689911
โทรสาร : 036-689911

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 299 หมู่ 3
ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
15240

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง