ตรวจเยี่ยม จุดบริการที่ศูนย์ CI โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
(เวลา) 10.30 นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้ตรวจเยี่ยม จุดบริการที่ศูนย์ CI โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างและนำสิ่งของไปมอบให้ผู้กักตัว HI พร้อมกับให้กำลังใจกับผู้กักตัว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *