ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้าน ในตำบลทุ่งท่าช้าง

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑๐.๐๐ น. นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้าน พร้อมแนะนำ ผลักดันสินค้าพื้นบ้าน ผ้าทอลายไทยในตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *