ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของประปาในชุมชนให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ

วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕
🕰๐๗:๐๐ น.ได้ประสานทางเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสระโบสถ์ และทีมกองช่าง อบต. ทุ่งท่าช้าง เร่งดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของประปาในชุมชนให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ
🕰๑๐:๐๐ น. เร่งดำเนินการระบายน้ำ บางส่วนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
================================
❤️ขอบคุณช่างไฟฟ้าอำเภอสระโบสถ์
💖ขอบคุณทีมกองช่าง ทำงานไม่มีวันหยุด ตลอด๒๔ชั่วโมง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *