ตรวจเช็คเส้นทางเตรียมความพร้อมในการทำถนนลูกรัง และซ่อมแซมไฟทางในชุมชน

วัน ศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๑.๐๐ น. ตรวจเช็คเส้นทางเตรียมความพร้อมในการทำถนนลูกรัง และ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานการไฟฟ้าสระโบสถ์ ในการซ่อมแซมไฟทางในชุมชน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *