ตรวจสอบเสาไฟฟ้าสาธารณะ ในการเตรียมขยายเขต ไฟทางตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่ และร่วมกันติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่

วัน ศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏱ ๐๙.๓๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย ประธานสภาฯ และกองช่างฯ ลงตรวจสอบเสาไฟฟ้าสาธารณะ ในการเตรียมขยายเขต ไฟทางตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่
⏱ ๑๕.๐๐ น. นายกฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และกองช่างฯ ร่วมกันติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *