ตรวจสอบพื้นที่ในการเจาะบ่อบาดาล และลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว

🔖วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
(เวลา) 10.00 น. ทีมงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้รับมอบหมายจากนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ดำเนินการจับพิกัดการตรวจสอบพื้นที่ในการเจาะบ่อบาดาล ในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่
(เวลา) 13.00 น. ทีมงานกองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาบริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งท่าช้าง
(เวลา) 16.00 น. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ในตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *