ตรวจดูหน้างาน การสร้างท่อลอดเหลี่ยมฝายอ่างทอง,การก่อสร้างประปาขนาดใหญ่,ดูสถานที่ติดตั้งการ์ดเรล สะพานหมู่ที่ ๕,ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างทางสาธารณะที่ชำรุดและการซ่อมแซมฝายหมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่

วัน ศุกร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๕.๐๐ น. นายวินัย แป้น ซื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง พร้อมด้วยเลขาฯ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างลงพื้นที่ตรวจดูหน้างาน การสร้างท่อลอดเหลี่ยมฝายอ่างทอง,การก่อสร้างประปาขนาดใหญ่,ดูสถานที่ติดตั้งการ์ดเรล สะพานหมู่ที่ ๕,ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างทางสาธารณะที่ชำรุดและการซ่อมแซมฝายหมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *