ตรวจงานทาสีสะพานในพื้นที่

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายเยื้อ เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ออกพื้นที่ตรวจงานทาสีสะพาน ถนนสายตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.