ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมท่อประปา และลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
(เวลา) 09.00 น. ทีมงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้รับมอบหมายจากนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยใหญ่
(เวลา) 10.00 น. ทีมงานกองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาบริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยใหญ่
(เวลา) 11.00 น. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่
(เวลา) 16.00 น. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ในตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *