ดำเนินการซ่อมท่อประปา และเดินท่อประปาบริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มอบหมายให้กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ดำเนินการซ่อมท่อประปา และเดินท่อประปาบริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *