ซ่อมแซม และ เจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำในชุมชน

วัน อังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๐๙.๐๐ น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง
⏱ ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ทำการซ่อมแซม และ เจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำในชุมชน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *