ซ่อมแซมระบบน้ำปะปาในพื้นที่

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายเยื้อ เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมสมาชิกและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ทำการลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 1 เพื่อซ่อมแซมระบบน้ำปะปา เนื่องจากน้ำปะปาหมู่ที่ 1 ไม่เพียงพอ จึงได้ต่อท่อน้ำจากหมู่ที่ 3 ไปยังหมู่ที่ 1 เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ

Leave a Comment

Your email address will not be published.