ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาในการใส่วาล์ว ปิด~เปิดน้ำเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕
#นายวินัย_แป้นชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้มอบหมายงานทีมงานกองช่าง
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาในการใส่วาล์ว ปิด~เปิดน้ำ เพิ่มหน้าบ้านของนางช่วย หมู่ 3 ต.ทุ่งท่าช้าง เพื่อใช้ปิดท่อเมน 6 นิ้วที่แตก ให้ใช้งานได้ตามปกติ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *