ซ่อมแซมท่อประปาหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง และทำการขุดหลุมสำหรับฝังกลบอัฐิ ณ เมรุวัดทุ่งท่าช้าง

วันพุธ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
(เวลา) ๐๙.๐๐ น. #นายวินัย_แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้มอบหมายให้ทีมงานกองช่างซ่อมแซมท่อประปาหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง และทำการขุดหลุมสำหรับฝังกลบอัฐิ ณ เมรุวัดทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *