ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายกเยื้อ เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ออกพื้นที่ตรวจสอบถนนหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งท่าช้าง เนื่องจากได้รับแจ้งว่าเกิดการชำรุดเสียหาย ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จึงทำการซ่อมแซมถนนเส้นดังกล่าว เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรได้

Leave a Comment

Your email address will not be published.