ซ่อมประปาบริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ และ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

วันพุธ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๓.๐๐ น. ได้มอบหมาย ทีมงานกองช่างลงพื้นที่ซ่อมประปาบริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ และ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *