ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นที่เสี่ยง

เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง นำพนักงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นที่เสี่ยง ตำบลห้วยใหญ่ และโรงเรียนห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *