จัดเตรียมงานสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา และทำความสะอาดสถานที่ดูแลความเรียบร้อยให้กับศูนย์ CI

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
(เวลา) 10:00 #นายวินัย_แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างร่วมกับเกษตร (ศพก.) อำเภอสระโบสถ์ และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดเตรียมงานสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาและงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่”Field day” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
(เวลา) 11.00 #ทีมงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ทำความสะอาดสถานที่ดูแลความเรียบร้อยให้กับศูนย์ CI โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง
(เวลา) 14.00 ร่วมถ่ายภาพและให้กำลังใจกับตัวแทนนางรำตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่ #งานบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *