จัดสถานที่เตรียมความพร้อมในงาน โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่ ๗ วันที่ ๓-๔ มิถุนายน ณโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
⏱๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และจิตอาสา ตำบลทุ่งท่าช้าง จัดสถานที่เตรียมความพร้อมในงาน โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่ ๗ วันที่ ๓-๔ มิถุนายน ณโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง
⏱๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้ประชุมพนักงานประจำเดือน มิถุนายน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *